Предпроектно проучване

Фирма „И-Деа Консултинг” може да Ви консултира за наличните и потенциални възможности за финансиране в зависимост от нуждите и намеренията на Вашата компания. Прочети повече

Разработване на проектно предложение

Екипът ни може да разработи за Вас качествено проектно предложение, да Ви подпомогне при осигуряването на необходимата съпътстващата документация, да окомплектова и подаде проектното предложение. Прочети повече

Управление на финансиран проект

Управлението е нашият „висш пилотаж”, който ще Ви помогне да изпълните гладко спечеления проект и успешно да получите договорената безвъзмездна помощ. Прочети повече

 

Изготвяне на тръжни документи

Проектите, финансирани от Европейските фондове, предлагат привлекателни възможности за участие на подизпълнители. „И-Деа Консултинг” може да Ви консултира при кандидатстване по различни  тръжни процедури. Прочети повече

 • АКТУАЛНО

  • Схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“

   На 04.05. приключи общественото обсъждане на процедура за безвъзмездна помощ „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Процедурата има за цел нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията…

  • Транснационални партньорства по ОП РЧР

   2017 година започна с обявяването на процедура "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж", финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е насочена към обмен на опит с други държави от Европейския съюз. Допустими кандидати са всякакъв тип организации - фирми, публ…

  • Атрактивните процедури за финансиране на предприятия по ОПИК през 2017 г.

   В края на ноември се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", на което беше одобрен проектът на индикативна годишна програма на ОПИК за 2017 г. Като най-привлекателни за бизнеса се очертават 3 процедури:   Процедура „Разработване на…

  • Обявена е процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации"

   Публикувана е дългоочакваната процедура за разработване на продуктови и производствени иновации, финансирана по ОП "Конкурентоспособност и иновации". В срок до 26.09 предприятия от всички категории ще имат възможност да кандидатстват за европейско финансиране, насочено към разработване на иновация,…